logo Banner mobi

0944268664

Bảo Vệ Huy Hùng tham gia: Lớp huấn luyện về quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ

Tại lớp tập huấn, các học viên đã nghe cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) truyền đạt một số nội dung cơ bản như: Kiến thức pháp luật về công tác quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ; cấu tạo, tính năng, tác dụng của từng loại công cụ hỗ trợ; công tác quản lý, bảo quản công cụ hỗ trợ, quản lý kho, nơi cất giữ công cụ hỗ trợ; kỹ năng sử dụng đối với từng loại công cụ hỗ trợ…

Qua tập huấn đã giúp cán bộ, nhân viên các đơn vị, doanh nghiệp được trang bị công cụ hỗ trợ trên địa bàn nâng cao nhận thức, kỹ năng về công tác quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới.

Kết thúc lớp tập huấn, 100% học viên hoàn thành các yêu cầu đề ra và được Công an tỉnh cấp chứng chỉ về quản lý sử dụng công cụ hỗ trợ.

 

 

Chia sẻ:
Copyrights © 2018 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ HUY HÙNG. All rights reserved.
  • Online: 4
  • Tổng truy cập: 62249

Dịch Vụ Bảo Vệ Tuy Hòa | Bảo Vệ Phú Yên | Cty Bảo Vệ Huy Hùng

Dịch Vụ Bảo Vệ Tuy Hòa | Bảo Vệ Phú Yên | Cty Bảo Vệ Huy Hùng

Dịch Vụ Bảo Vệ Tuy Hòa | Bảo Vệ Phú Yên | Cty Bảo Vệ Huy Hùng